การใช้งาน ICT

การใช้ ICT สามารถแบ่งได้ดังนี้

1.       การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

§        การค้นคว้าด้วยการใช้ Search Engince  เช่น www.google.co.th , www.siamguru.com

§        การค้นคว้าจากแหล่งที่ให้บริการข้อมูลทางด้านการศึกษา

         –      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  www.ipst.ac.th

         –      สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม    www.dltv.th.org

         –           ดิจิตอล ไลบรารี ของ SchoolNet  www.school.net.th/library/

         –           บ้าน thaigoodview  www.thaigoodview.com 

         –          วิชาการ.คอม www.vcharkarn.com

         –          ห้องเรียนเครือข่าย http://oho.ipst.ac.th/Roomnet/ หรือ http://www.thaigoodview.com/netroom/

2.       การนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน

§        เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง

§        บันทึกมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

§        จัดทำในรูป ซีดีออฟไลน์ เช่น ช 0247

3.       การสร้างแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง

แหล่งข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้สอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาก   ที่สุด คือ ข้อมูลที่ผู้สอนได้จัดทำขึ้นมาเอง โดยการรวบรวม ค้นคว้า และจัดทำขึ้นมาให้

สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน ซึ่งมีวิธีการหลายวิธี เช่น

§     จัดทำสไลด์

§      จัดทำในรูปบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

§      จัดทำในรูปของ HTML หรือ เว็บเพจ

        –     ใช้ TOOL KIT ของ SchoolNet

        –     ใช้ Web Editor สร้าง เช่น โปรแกรม Namo WebEditor ,โปรแกรม Dreamweaver ,โปรแกรม FrontPage 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: