ประโยชน์ICT

ประโยชน์จากการนำระบบ ICT มาใช้ในองค์กร พอสรุปเป็นข้อได้ดังนี้

1.มีความสะดวกรวดเร็วในระหว่างการดำเนินงาน

2.ลดปริมาณผู้ดำเนินงาน และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง

3.ระบบการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบมากขึ้น

4.ลดข้อผิดพลาดของเอกสารในระหว่างการดำเนินการได้

 5.สร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานหรือองค์กรได้

6.ลดปริมาณเอกสาร (กระดาษ) ในระหว่างการดำเนินงานได้มาก

7.ลดขั้นตอนในระหว่างการดำเนินการได้มาก

8.ประหยัดเนื้อที่จัดเก็บเอกสาร (กระดาษ)

หากใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจะเกิดข้อดีคือ

1.เป็นเครื่องมือจัดการเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่องค์กรต้องใช้ เช่น ระบบการจัดการฐานข้อ มูล (RDBMS) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยควบคุมและจัดการข้อมูลบนหน่วยความจำสำรอง สามารถสร้าง บำรุงรักษาและเข้าถึงฐานข้อมูลสัมพันธ์ได้

2.เป็นเครื่องมือเพื่อการประยุกต์ใช้ เช่น ใช้จัดทำฐานข้อมูล (Database) และคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Warehouse) เป็นเครื่องมือประมวลผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบ DSS, ระบบ MIS เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานกับเอกสารเพื่อลดการใช้และการจัดเก็บกระดาษด้วยระบบ Document Management System, ระบบประชุมทางไกล

3.เป็นเครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต อินตราเน็ต (Intranet) เอ็กซตราเน็ต (Extranet) และเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: